Steeds meer geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur de taxatie doet. Iedere NVM makelaar is ingeschreven in het register van stichting VastgoedCert en daarmee tevens een gecertificeerde taxateur. Een taxatie gemaakt door NVM makelaar Anton Bolwerk wordt daarom door vrijwel alle geldverstrekkers geaccepteerd.

Tijdens zijn taxatie let hij op de volgende factoren;

  • De staat van onderhoud
  • De inhoud en de oppervlakte
  • De functionele indeling
  • De constructie, de gebruikte materialen en de kwaliteit hiervan
  • Mate van isolatie en energiezuinigheid
  • Verplichtingen en rechten, zoals recht van overpad en erfpacht
  • De ligging en de omgeving
  • Het bestemmingsplan
  • De marktsituatie